Boka en FPA-taxi genom att ringa något av följande nummer

* Samtal spelas in för att förbättra servicekvaliteten.

FPA-taxinummer Österbotten (Vasa Ulataxi)

0800 500 600

FPA-taxinummer på finska Österbotten (Vasa Ulataxi)

0800 500 500

FPA-taxinummer Södra Österbotten (Vasa Ulataxi)

0800 500 100

Du kan endast få ersättning för resor som beställts från FPA-taxinumret och betala en maximal självrisk på 25 euro för resan, visa FPA-kortet eller identitetsbeviset i början av resan.

  • Beställ taxin före kl. 14.00 dagen före resan.
  • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
  • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 14 dygn framåt.
  • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.
  • Feedback gällände FPA-Taxi kan du ge här.Rubrik “FPA”