0600 300 11 0800 99 000

Taxi

0600 300 11

1,50€ + 0,25€ / 10 sek

Priser

Kela taxi

0800 99 000

Kostnadsfritt

Information

Reseräknare

Fyll i uppgifterna om resan så får du uppskattat priset.

Passagerare:

Väntetid:

Tidpunkt:

Distans:

0

Kontinuerlig jourtjänst Ingen kontinuerlig jourtjänst Taxi vid behov