06 100 411 0800 99 000 0600 300 11

Taxi

06 100 411

1,25€ + 0,25€ / 10 sek + lna

Priser

Kela taxi

0800 99 000

Kostnadsfritt

Information

Taxi

0600 300 11

1,25€ + 0,25€ / 10 sek + lna

Priser och info

Reseräknare

Fyll i uppgifterna om resan så får du uppskattat priset.

Passagerare:

Väntetid:

Tidpunkt:

Distans:

0

Kontinuerlig jourtjänst Ingen kontinuerlig jourtjänst Taxi vid behov