Priser

Kommunikationsministeriet har fastställt följande taxor, vilka trädde i kraft 30.08.2021.