Priser

Kommunikationsministeriet har fastställt följande taxor, vilka trädde i kraft 1.10.2019.